A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése

Bevezető

Kedves Látogató!

Üdvözöljük az oldalon, melyet a "A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztésé" című projekt minél szélesebb körű bemutatása céljából hoztunk létre.

Az oldalon folyamatosan figyelemmel kísérheti a projekttel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, a jelenlegi kivitelezési szakasztól kezdve.

Kellemes böngészést kívánunk!

A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése

KEHOP-5.1.3-17-2017-00001

Projekt összefoglaló adatai:

Kedvezményezett: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt beruházási összköltsége: 960 000 000 Ft

Elszámolható összköltségre jutó támogatási arány: 45%

Támogatási összeg: 404 082 515 Ft

A projekt kivitelezésének kezdete: 2018.03.01.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019.12.31.

Projektleírás

Kedvezményezett: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe: A váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00001

A támogatás összege: 404 082 515 Ft

Elszámolható összköltségre jutó támogatási arány: 45%

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMRV Zrt.) az Európai Unió támogatási programjának köszönhetően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.1.3 a „Megújuló alapú zöld-áram termelés elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című konstrukció keretein belül pályázatot nyújtott be a váci szennyvíztisztító telep szennyvíziszap hasznosításának fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkáira, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-5.1.3-17-2017-00001 azonosító számon támogatott.

A váci szennyvíztisztító telep bemutatása:

A szennyvíztisztító telep Vác város déli szélén a 2. sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep 100%-os állami tulajdonban van. Üzemeltetője a DMRV Zrt.

A tisztítótelep első létesítményei az 1970-es években épültek. Mai formáját többszöri víz- és iszapvonali fejlesztéssel a kétezres évek közepére érte el. A tisztító telep névleges hidraulikai kapacitása 18.000 m3/d, lakosegyenérték terhelése 116.673 LE. A telep jelenlegi átlagos hidraulikai terhelése 9.600 m3/d, átlagos lakosegyenérték terhelése 101.350 LE. A szennyvíztisztítás technológiája átemelést és mechanikai tisztítást követő előrecsatolt denitrifikációt, utóülepítést, vegyszeres foszforkicsapatást tartalmazó eleveniszapos biológiai tisztítás, fertőtlenítési lehetőséggel.

Fejlesztési szükséglet:

A szennyvíztisztító-telepi fejlesztés célja egyrészről a szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok mennyiségének csökkentése, másrészről a keletkező, magas metán tartalmú biogáz gazdaságos hasznosítása. A váci szennyvíztisztító telep iszap- és gázvonali fejlesztésével megújuló alapú villamos energia termelése és METÁR rendszeren keresztül történő értékesítése valósul meg.

Kivitelezés műszaki tartalma:

A villamos energiát a tervezett állapotban új gázmotor-generátor egységek állítják elő. A motorok működése során hőenergia is keletkezik, amelyet kizárólag a telephelyen belül, technológiai célokra kerül felhasználásra. A villamos energia értékesítéséből, illetve a hőenergia telephelyen belüli hasznosításából (a földgáz fogyasztás csökkentéséből) adódóan a telephely jelentős gazdasági haszonra tesz szert. Fentieken túl a projekt hatására a környéken keletkező szennyvíziszapok és szerves hulladékok kezelése (energetikai hasznosítás keretében) a környezet terhelése nélkül, megnyugtató, ellenőrzött módon történik majd.

Az energiatermelő rendszer megbízható, folyamatos, energetikailag hatékony és gazdaságos működéséhez azonban elengedhetetlenül szükségesek az iszapkezelés következő átalakításai.

Szükséges a rothasztásra kerülő iszapok homogenizálása, szűrése, ill. hatékony, gépi elősűrítése. Az iszapsűrítők működéséhez szükséges mosóvíz tisztított víz felhasználásából lesz biztosított. A sűrített iszap arányosan magasabb tartózkodási időt, a rothasztott iszapban alacsonyabb szervesanyag tartalmat, kisebb elszállítandó iszap mennyiséget jelent, ami további költség-megtakarítást eredményez az üzemeltető számára.

A biogáz termeléshez a három meglévő rothasztóból kettőt át kell alakítani, a rothasztókba új, függőleges tengelyű, lapátos (ún. központi) keverő kerül beépítésre. Az iszap fűtését a rothasztók zárkamrájába telepítendő hőcserélőket fogják biztosítani.
Új gáztárolót, nagyobb kapacitású biogázfáklyát, illetve a gázmotorok megfelelő minőségű üzemanyagának biztosítása céljából a gáztároló elé gázmosókat, biológiai kéntelenítő berendezést, a gáztároló után pedig nyomásfokozó kompresszorokat kell telepíteni.
A megtermelt villamos energiát a konténerek mellett elhelyezendő transzformátor 20 kV feszültségre transzformálja, és ilyen feszültségen kell a jelen projekt keretében telepítendő új, középfeszültségű kapcsoló berendezésbe vezetni. A kapcsoló berendezés után a megtermelt villamos energia közcélú hálózatba jut, tehát értékesítésre kerül.

Fenti beruházások hazánk megújuló energia termelési, primer energia felhasználás-csökkentési, energiahatékonysági, üvegházgáz-kibocsátási, valamint energiafüggetlenségi célkitűzéseit egyaránt szolgálják. A gázmotorok működésével a telep hőellátása is megújuló energiával valósul meg, a jelenlegi, jelentős földgáz fogyasztás várhatóan meg fog szűnni.

Várható eredmények a fejlesztés végén:

A beruházás hazánk megújuló energia termelési, primer energia felhasználás-csökkentési, energiahatékonysági, üvegházgáz-kibocsátási, valamint energiafüggetlenségi célkitűzéseit egyaránt szolgálja.

Hírek

Sajtóközlemény a projekt indításáról

2018. április 11.

Kapcsolat

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., Telefon: 06-27-511-500, E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu