Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (ÉMO.7.)

Bevezető

Kedves Látogató!

Üdvözöljük az oldalon, melyet a "Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése" című projekt minél szélesebb körű bemutatása céljából hoztunk létre.

Az oldalon folyamatosan figyelemmel kísérheti a projekttel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, a jelenlegi kivitelezési szakasztól kezdve.

Kellemes böngészést kívánunk!

Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése
KEHOP-2.2.2.-15-2016-00081

Projekt összefoglaló adatai:

Kedvezményezett: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt beruházási összköltsége: 595,51 millió Ft

Támogatási arány: 88,41 %

Támogatási összeg: 526,45 millió Ft

A projekt kivitelezésének kezdete: 2018.08.28.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.09. 30.

Projektleírás

Kedvezményezett: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A pályázat címe: Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

A támogatás összege: 526,45 millió Ft

A támogatási arány: 88,41 %

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt, amelynek köszönhetően 2020-ra megvalósul, hogy Fót település még ellátatlan városrészei is kapcsolódhassanak a szennyvízelvezetési rendszerhez.

A teljes projektben Fót város mellett több település fejlesztése valósul meg összesen 9,972 milliárd forint európai uniós, vissza nem térintendő támogatásból. Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztését a DMRV Zrt. valósítja meg összesen 526,45 millió forint támogatásból.

Törvényi változás miatt, 2017. július elsejével Fót város szennyvíz - közmű rendszere teljes egészében Állami Tulajdonba szállt át a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 79. § (4) alapján.

Dunakeszi agglomeráció így 100%-ban állami tulajdonúvá vált. Vagyonkezelőkezelője a DMRV Zrt., az ellátásért felelős a Magyar Állam lett.

A törvényi változás miatt a projekt végső kedvezményezettje a DMRV Zrt. lett.

Fót településen a vízellátás kiépítettsége belterületen 100%-osnak tekinthető, míg a szennyvízelvezetés és -tisztítás csak részben megoldott. A városi lakóingatlanok 80,03 %-a részére biztosított a szennyvízelvezetés és a tisztítás.

Fóton jelenleg is van szennyvízelvezető hálózat, de egyes településrészek kimaradtak a rendszerből.

Fejlesztési szükséglet, jogszabályi kötelezettség:

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása.

A település környezeti problémáival foglalkozó fejlesztés alapvető célja a hosszú távú összhang megteremtése a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között, továbbá a környezettudatosság, a magasabb életszínvonal megvalósulásának elősegítése.

A fejlesztés célja:

A közműellátottság kiegyenlítettségének kialakítása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása.

A projekt alapvető célja:

A dunakeszi agglomeráció szennyvízelvezetésének megoldása hatékony módszerekkel, Fót település döntő hányadán már meglévő szennyvízcsatorna hálózat mellett, a még ellátatlan városrészek is kapcsolódhassanak a rendszerhez.

Fót Város csatornázása:

Kivitelezés kezdete: 2018.08.28.

Kivitelezés fizikai befejezése: 2023.09.30.

A projektben megvalósul:

A létesítendő csatornák adatai:

1. tervezési terület:

Tervezett gravitációs csatornák:
535 m D250 KG PVC gerincvezeték
837,5 m D200 KG PVC gerincvezeték
62 db D160 KG PVC házi bekötő csatorna

Tervezett nyomott csatornák és létesítményeik:
337 m D90 KPE PN10 bar gerincvezeték
30 db D50 KPE házi bekötő csatorna
30 db házi beemelő akna

Egyéb létesítmények adatai:

Mogyoródi patak rézsűbiztosítása a 9+454,3 – 9+758,5 szelvények között, (304 fm hosszon) 2,0 m fenékszélességgel, mindkét oldalon 1:1,5 rézsűhajlással kiépített 27 cm vastag RENO drótszövetes kőpaplanokkal. A Délkeleti fenntartó járóút 10 cm vastag zúzottkővel kerül stabilizálásra.

2. tervezési terület:

A vasúttól Ny-ra eső öblözet:
Tervezett gravitációs csatornák:
1399 m D 200 KG PVC gerincvezeték
169 db házi bekötő vezeték, ebből
149 db D160 KG PVC házi bekötő csatorna (gravitációs bekötésnél)
20 db D50 KPE házi bekötő csatorna + házi beemelő akna (nyomott bekötésnél)

A vasúttól K-re eső öblözet:
Tervezett gravitációs csatornák:
5097 m D200 KG PVC gerincvezeték
360 db házi bekötő vezeték, ebből
290 db D160 KG PVC házi bekötő csatorna (gravitációs bekötésnél)
70 db D50 KPE házi bekötő csatorna + házi beemelő akna (nyomott bekötésnél)
Tervezett nyomott csatornák:
355 m D90 KPE PN10 bar szállító vezeték rákötés nélkül

Átemelő:
1 db átemelő lett tervezve a Budai Nagy Antal utcára, a strandfürdő tó levezető csatorna keresztezésének É-i oldalára.

3. tervezési terület:
Tervezett gravitációs csatornák:
282 m D200 KG PVC gerincvezeték
16 db D160 KG PVC házi bekötő csatorna

Várható eredmények a fejlesztés végén:

A projekttel 637 db új lakossági bekötés valósul meg. Ezzel az ivóvízbekötéssel rendelkező lakóingatlanok 88,78 %-a lesz ellátva szennyvízhálózattal. A beruházás hozzájárul az érintett környezet megóvásához, ezen keresztül a felszíni és a felszín alatti vizek védelméhez, továbbá a lakosság életminőségének javításához.

Hírek

Fóti szennyvízbekötéseket érintő időpont egyeztetésről tájékoztatás

A Tájékoztató leölthető innen

Tájékoztató Fót üdülőterületén a lakossági csatornarákötés feltételeiről

A Tájékoztató letölthető innen

Meghívó

az "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)" Című projekt lakossági fórumára

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tisztelettel meghívja a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt lakossági fórumára.

A rendezvény helyszíne: Vörösmarty Művelődési Ház, Nagyterem

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.

Időpontja: 2020. november 3. 18:00 óra

PROGRAM:

17:30 – 18:00 REGISZTRÁCIÓ
18:00 – 18:10 MEGNYITÓ - Bíró Zoltán Alpolgármester
18:10 – 18:40 PROJEKT BEMUTATÁSA, TÁJÉKOZTATÓ A MŰSZAKI RÁKÖTÉS MÓDJÁRÓL, LEHETŐSÉGÉRŐL
18:40 – 19:30 LAKOSSÁGI KÉRDÉSEK

Közlemény

Lakossági fórum

Időpont: 2018. augusztus 29.

Helyszín: Vörösmarty Művelődési Ház 2151 Fót, Vörösmarty tér 3. „Muharay” terem

Program: Prezentáció a projekt szakmai bemutatásáról, kérdések és válaszok

Közlemény

Értesítés a szennyvízcsatorna építésének megkezdéséről és várható befejezéséről

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fót, Hársfa utca szennyvízcsatorna kivitelezés helyszíni építési munkáit 2018. október 05-én megkezdi, és várhatóan 2018. november 30-ig az útburkolat a végleges helyreállítása nélkül fejezi be.
A végleges szilárd burkolatú úthelyreállításokra a következő évben kerül sor.

Az Ön bekötésével kapcsolatban, a Kivitelező munkatársai felkeresik, ahol egyeztetésre kerül a bekötésnek helye és mélysége. Tájékoztatjuk, hogy a gravitációsan csak a térszín feletti építmények köthetők be!

Az építés ideje alatt ideiglenesen korlátozva lehet a gépjárművek ki-, és beállása az ingatlanra, ezért kérnénk, hogy autójával reggel 07:00 óra előtt álljon ki az utcából, ahová délután 17:00 óra után tud visszaállni.

A bekötések kiépítése után a belső hálózattal a gerincvezetékre rácsatlakozni nem lehet, kifejezetten tilos!

A rácsatlakozás időpontjáról külön értesítést fog küldeni az Üzemeltető DMRV Zrt.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

DMRV Zrt.

Értesítés a szennyvízcsatorna építésének megkezdéséről és várható befejezéséről

Közlemény

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fót V Zugló utcában 2018.10.24-től megkezdte a szennyvízcsatornaépítés kivitelezési munkáit, mely - zsákutca lévén - forgalomkorlátozással jár, de az érintettekkel egyeztetve épül 2018.10.24. és 2018.10.31. között.

Az érintett ingatlantulajdonosok (3db) kiértesítése, és az egyes bekötések helyeinek egyeztetése megtörtént. A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között zajlik.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Csatornaépítés – Fót, Moha u

Közlemény

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fót, Moha utcában (Budai Nagy Antal utca és Meggyes utca között) 2018.11.13-án megkezdődtek a csatornaépítés kivitelezési munkái, mely forgalomkorlátozással nem jár.

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között zajlik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötések helyeinek egyeztetését az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan végezik.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Csatornaépítés – Fót, Budai Nagy Antal u.

Közlemény

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fót, Budai Nagy Antal utcában (Akácos u. és Moha utca között)
2018. november 26.-ával megkezdődnek a csatornaépítés kivitelezési munkái.
A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel jár.
A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között zajlik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Csatornaépítés – Fót, Tölgy, Jegenye, Cser u.

Közlemény

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fóton a Tölgy, a Jegenye, és a Cser utcában (Juharfa u. és Moha utca között) 2018.12.14.-ével megkezdődnek a csatornaépítés kivitelezési munkái.

A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel jár.

A Juharfa utcában 2018.12.03.-a óta már zajlanak a gerincvezeték építési munkái.

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között történik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Értesítés szennyvízcsatorna építéséről

Közlemény

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fóton a Fenyő, a Tölgy, a Jegenye, és az Árvácska utcában 2019.02.04.-ével folytatódnak a csatornaépítés kivitelezési munkái.

A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel jár.

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között történik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Fóti csatornaépítés ütemezése

Közlemény

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése – ÉMO 7.” projekt keretében az alábbi munkákat végzi:

Fót város területén a csatornaépítés kivitelezési munkái a tervek szerint folytatódnak:

2019. március: Nyárfa, Lejtő, Lepke, Kökény, Levendula utca
2019. április: Akácos, Meggyes, Cseresznyés utca
2019. május - szeptember: Széchenyi u. és környéke, I. Zugló, Agárdy utca

A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel jár.

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között történik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

A beruházás tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.
Műszaki átadás várhatóan 2019. év végéig megtörténik az üzemeltető bevonásával, rákötés az elkészült hálózatra ezek után lehetséges.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:
Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Csatornaépítés – Fót, Üdülőterület és Károlyi utca

Közlemény

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” ÉMO 7. projektelem keretében az alábbi csatornaépítési kivitelezési munkákat végzi Fót város területén:

I. Üdülőterület:

Kivitelezés tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.

II. Károlyi u. és környéke:

Kivitelezés tervezett befejezése: 2019. november 30.

A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel jár.

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között történik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

Műszaki átadás várhatóan 2019. év végéig megtörténik az üzemeltető bevonásával, rákötés az elkészült hálózatra ezek után lehetséges.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon tehetnek:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Fót, csatornaépítés - 2019. október

Közlemény

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” ÉMO 7. projektelem keretében az alábbi csatornaépítési kivitelezési munkákat végzi Fót város területén:

Kivitelezések ütemterve: 2019. október

I. Üdülőterületen a csatornakiépítés megtörtént, még hátralévő munkák:

II. Agárdy u. és I.Zugló u.:

III. Károlyi u. és környéke: (Munkácsy u., Széchenyi utca, Károlyi I. u., Pataksor utca)

Eddig elkészült szakaszok:

Jelenleg építés alatt: Pataksor u. (Károlyi u. és Bartók B u. közötti).

Kivitelezés tervezett befejezése: 2019. november 30.

A munkavégzés forgalomkorlátozással, útszűkülettel járhat!

A kivitelezés reggel 7.00 és délután 16.00 óra között történik.

Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

Műszaki átadás várhatóan 2019. év végéig megtörténik az üzemeltető bevonásával, rákötés az elkészült hálózatra ezek után lehetséges!

A kivitelezéssel kapcsolatos bejelentést az alábbi telefonszámon lehet tenni:

Poszpisel Károly (+36 20 504 6866), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Tájékoztatás – Fót, szennyvízcsatornára való rákötés

Közlemény

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium valósítja meg a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt, Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztésére vonatkozó projektelemet.

A projektelem kivitelezése során Fót település még szennyvízcsatornahálózattal ellátatlan városrészei is kapcsolódhatnak a szennyvízelvezető rendszerhez.

A kivitelező M-E 2020 Konzorcium tájékoztatása szerint a teljes fóti projektelem kivitelezése még nem fejeződött be.

Műszaki átadás csak a kivitelezés befejezésével történhet meg. A lakosság részéről az elkészült hálózatra történő rákötés - az üzemeltető bevonásával - a műszaki átadást követően kerülhet sor.

A DMRV Zrt. mindent elkövet annak érdekében, hogy a hálózatra történő rákötésre mielőbb lehetőség legyen. A projektelem kivitelezésével kapcsolatban és a bekötési lehetőségekről további tájékoztatás a DMRV Zrt., illetve Fót Város honlapján olvasható majd.

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Tájékoztató Fót, Széchenyi u., Károlyi I. u., Munkácsy u., Pataksor, Széchenyi köz – lakossági csatornarákötés feltételeiről – 2021.06.29

Tájékoztató

BEFEJEZŐDÖTT FÓT VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
2021.11.15.

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozás segítségével jött létre a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt, amelynek köszönhetően 2021-re Fót település még eddig ellátatlan városrészei is kapcsolódhassanak a szennyvízelvezetési rendszerhez. A beruházás hozzájárult az érintett környezet megóvásához, ezen keresztül a felszíni és a felszín alatti vizek védelméhez, továbbá a lakosság életminőségének javításához. A teljes projekt összesen 9,276 milliárd forint európai uniós, vissza nem térintendő támogatásból jött létre, melynek keretében Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztését a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósította meg összesen 526,45 millió forint támogatásból.

Fót településen a vízellátás kiépítettsége belterületen 100%-osnak tekinthető, míg a szennyvízelvezetés és -tisztítás csak részben megoldott volt. A városi lakóingatlanok 80,03 %-a részére volt biztosított a szennyvízelvezetés és a tisztítás. Ezért további célként merült fel a közműellátottság kiegyenlítettségének kialakítása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása.

A projekt keretében megvalósult a Mogyoródi patak melletti városrész és a Fótfürdő melletti összefüggő üdülőterület csatornázása, illetve a belváros három utcájának bekapcsolása a meglévő szennyvízelvezetési hálózatba. A projekttel 637 db új lakossági csatornabekötés jött létre.

Megvalósult:

A település környezeti problémáival foglalkozó fejlesztés alapvető célja, a hosszú távú összhang megteremtése a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között, továbbá a környezettudatosság, a magasabb életszínvonal megvalósulásának elősegítése volt.

A csatornaépítéssel érintett szakaszokon a burkolat helyreállítások elkészültek.

A projekt műszaki átadására 2021.09.30-án került sor.

BEFEJEZŐDÖTT AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 7. (ÉMO 7.) ELNEVEZÉSŰ PROJEKT
2022.09.21

Sajtóközlemény

Kapcsolat

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., Telefon: 06-27-511-500, E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu