Göd-Nevelek szennyvízelvezetése

Bevezető

Kedves Látogató!

Üdvözöljük az oldalon, melyet a "Göd-Nevelek szennyvízelvezetése" című projekt minél szélesebb körű bemutatása céljából hoztunk létre.

Az oldalon folyamatosan figyelemmel kísérheti a projekttel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, a jelenlegi kivitelezési szakasztól kezdve.

Kellemes böngészést kívánunk!

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP-2.2.2-15-2020-00151

Projekt összefoglaló adatai:

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium és a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konzorciuma

Projekt összköltsége: 1.166.434.546,- Ft

A támogatás mértéke: 89,035337%

Támogatási összeg: 1.030.042.351,- Ft

A projekt kivitelezésének kezdete: 2021.05.13

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.31.

Projektleírás

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium és a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konzorciuma

A projekt címe: Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.2.2-15-2020-00151
A támogatás összege: 1.030.042.351,- Ft
Elszámolható összköltségre jutó támogatási arány: 89,035337 %

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosító számú, „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című projekt, amelynek köszönhetően 2023-ra megvalósul, hogy Göd város még ellátatlan városrészei is kapcsolódhassanak a szennyvízelvezetési rendszerhez.

A meglévő állapot bemutatása:

Göd a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a Dunakeszi Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz tartozik. Gödön belül Nevelek városrész határáig a szennyvízhálózat kiépített, Göd‐Nevelek településrész jelenleg csatornázatlan. A keletkező szennyvíz részben szippantással kerül szennyvíztelepi beszállításra, részben szikkasztásra kerül.
A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz.
A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg.

A beruházás célja:

A jelen projekt keretében megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott ingatlanok számára szennyvízelvezető hálózat létesítése és arra a lakott/hasznosított ingatlanok rákötési lehetőségének a biztosítása.

Tervezett szennyvízelvezető rendszer bemutatása:

A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/közösségi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb – hosszabb nyomóvezetékeken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába.
A településrészen összegyűjtött szennyvíz a Nádirigó utcai közbenső átemelőről nyomóvezetéken keresztül kerül bevezetésre a meglévő Felsőgöd településrészen található Révai utcai VIII. számú MOBA átemelőbe, majd onnan a meglévő Göd és Dunakeszi csatornahálózaton keresztül jut Dunakeszi I. sz. Szent István utcai átemelőbe. Innen D400 átmérőjű nyomóvezetékeken keresztül jut a Dunakeszi szennyvíztelep fogadó aknájába, majd a többi szennyvízzel együtt lesz felemelve a szennyvíz‐ technológia első műtárgyára. A tisztított szennyvíz befogadója az Óceán‐árok bal part 1+449,5 km szelvénye, végül a Mogyoródi patak közvetítésével a Dunába folyik.

Kivitelezés műszaki tartalma:

Tervezett szennyvíz bekötések száma: 497 db

Tervezett szennyvízbekötéssel

ellátandó ingatlanok (lakó és közületi fogyasztók) száma: 497 db

ebből házi beemelő egység a tervezési területen: 19 db

Nyomott rendszerű gerincvezeték

Tervezett átemelők: 1 db új végátemelő

Tervezett közösségi beemelők: 8 db új közösségi beemelő

Átemelőhöz tervezett ivóvíz bekötések, vízóraaknák: 1 db

A szaghatás kiküszöbölésére aktív BIOFILTER építendő az N-1 átemelő mellé, az N-2…N-9 jelű közösségi beemelőket passzív, fedlap alá telepített biofilterrel kell felszerelni.

Várható eredmények a fejlesztés végén:

A tervezett beruházás területén az eddig elszikkasztott, talajba, talajvízbe engedett/szivárogtatott szennyvizek szervezett és környezetbarát elvezetésével lényegesen csökken a talaj és a legfelső talajvíz, közvetve a mélyebb vízadó réteg(ek) szennyező anyag terhelése, ezáltal tovább csökkenthető a jelenlegi „magas” talajvízszint is.

Hírek

2024.05.16. Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek új szennyvízbekötésekre vonatkozó eljárásrend

A tájékoztató itt érhető el

2024.03.13. Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek szennyvízelvezetése - Bekötési tervek fogadása

A tájékoztató itt érhető el

2023.11.15. Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek szennyvízelvezetése

A tájékoztató itt érhető el

2023.06.29. Lakossági tájékoztató – Göd-Nevelek szennyvízelvezetése

A tájékoztató itt érhető el

2023.01.25. Sajtónyilvános közbenső rendezvény

Szórólap
A tájékoztató itt érhető el.

2022.11.18. Tájékoztató kivitelezési munkákról (Göd-Nevelek: Csíz u.)

A tájékoztató itt érhető el.
Ideiglenes forgalmi rend térkép

2022.10.18. Tájékoztató kivitelezési munkákról (Göd-Nevelek: 8. öblözet.)

A tájékoztató itt érhető el.

2022.09.27. Tájékoztató kivitelezési munkákról (Göd-Nevelek: Őszapó u.)

A tájékoztató itt érhető el.

2022.08.12. Tájékoztató kivitelezési munkákról (Göd-Nevelek: Pacsirta-Vadgerle utcák)

A tájékoztató és az ütemezés itt érhető el.

2022.07.07. Tájékoztató kivitelezési munkákról (Göd-Nevelek: Őszapó-Csíz-Vadgerle utcák)

A tájékoztató és az ütemezés itt érhető el.

2022.06.15. Tájékoztató további kivitelezési munkákról (Göd-Nevelek)

A tájékoztató és az ütemezés itt érhető el.

2022.05.26. Tájékoztató kivitelezési munkákról – III. ütem (Göd-Nevelek)

A tájékoztató és az ütemezés itt érhető el.

2022.05.02. Tájékoztató kivitelezési munkák megkezdéséről (Göd-Nevelek)

A tájékoztató és az ütemezés itt érhető el.

2021.06.29. Sajtóközlemény a projekt indításáról

Sajtóközlemény

Kapcsolat

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.,

Telefon: 06-27-511-500,

E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu