Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

Bevezető

Kedves Látogatónk!

Üdvözöljük az oldalon, melyet a "Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon" című projekt minél szélesebb körű bemutatása céljából hoztunk létre.

Az oldalon folyamatosan figyelemmel kísérheti a projekttel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, a jelenlegi kivitelezési szakasztól kezdve.

Kellemes böngészést kívánunk!

Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

KEHOP-2.2.2-15-2016-00051

Projekt információk

A PROJEKT CÍME: Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

KEDVEZMÉNYEZETT: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (2023.01.01-től az Építési és Közlekedési Minisztérium) és DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEHOP-2.2.2-15-2016-00051

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 5 044 604 258 Ft

A PROJEKT KIVITELEZÉSÉNEK KEZDETE: 2017.11.22.

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE: 2023.11.15.

A váci szennyvízelvezetési agglomeráció települései:

térkép

Projektleírás

KEDVEZMÉNYEZETT: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (2023.01.01-től az Építési és Közlekedési Minisztérium) és DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A pályázat címe: Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00051

A támogatás összege: 5 044 604 258 Ft

A támogatási arány: 95%

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMRV Zrt.) az Európai Unió támogatási programjának köszönhetően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-2.2.2 „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” című konstrukció keretein belül pályázatot nyújtott be a váci szennyvíztisztító telep fejlesztésének kivitelezési munkálataira, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosító számon támogatott.

A beruházás célja

Az 5 310 109 746 Ft összköltségű, 95%-os támogatási aránnyal rendelkező projekt a Váci, szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításának megoldására jött létre.

Cél a telep fejlesztése és korszerűsítése, a meglévő hálózati átemelők rekonstrukciója, a telep szennyvíztisztítási vonalának fejlesztése.

A fejlesztés eredményeként a telepen megvalósul:

A fejlesztés szükségszerűsége és a jogszabályi kötelezettség

A váci szennyvíztisztító telep regionális feladatokat lát el, ezért Vácon kívül még tizenhat település szennyvizét tisztítja. A telep már jelenleg is túlterhelt, technológiailag elavult, feladatát az előírt határértéket megközelítve képes csak ellátni. A beérkező szennyvizek minél tökéletesebb, határérték alatti tisztítása jogszabályi kötelezettség.

Össztársadalmi érdek, hogy a szennyvíz a mindenkori jogszabályoknak eleget téve megfelelő tisztítás után kerüljön a befogadóba, melynek eredményeként az emberi környezetet és az ökoszisztémát megóvjuk, ezáltal a lakosság életkörülményeit javítsuk.

Várható eredmények a fejlesztés végén

A talajvíz állapota szempontjából Vác és környéke kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területnek minősül. A fejlesztés révén a szennyvíztisztító telep alkalmas lesz a jogszabályi előírások megfelelő kielégítésére. A projekt eredményeképpen tökéletesebben tisztított szennyvíz kerülhet vissza a természetbe, így csökkentve a környezeti terhelést a Duna, mint befogadó vízminőségének garantálásával, és eleget téve a szennyezés megelőzésén alapuló vízbázis-védelem elvének.

A szennyvíz kezelésével járó kellemetlen szagok is minimálisra csökkennek, mely nagyban javítja az itt élő lakosok, a telep környezetében dolgozók közérzetét is

Hírek

Sajtónyilvános projekt nyitórendezvény

Időpont: 2018. március 21.

Helyszín: DMRV Zrt. Központ és DMRV Zrt. Váci Szennyvíztisztító telep.

Program: Projekt ismertető beszédek, valamint a Szennyvíztelep bejárása, a projekt keretén belül megvalósuló fejlesztések helyszíni bemutatása.

Sajtóközlemény

Lakossági Fórum

Időpont: 2018.05.23.

Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ, Vác, Dr. Csányi László krt. 63., 8. sz. terem

Közlemény

Lakossági tájékoztató (Vác, Attila u.)

Időpont: 2018. 06. 26 – 27 – 28, 14.00-20.00-ig

Közlemény

Csatornaépítés – Vác, Attila u.

Közlemény

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából az M-E 2020 Konzorcium a „Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosító számú projekt részeként megvalósuló hálózatrekonstrukció keretében az alábbi munkákat végzi:

Vác, Attila utca szennyvízcsatorna kivitelezés helyszíni építési munkái 2018. november 26-án megkezdődnek, és várhatóan 2018. december 21-ig fejeződnek be.

Az útburkolat végleges helyreállítása időjárás függvényében még idén megtörténik.

Az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása megtörtént, az egyes bekötési helyekről az ingatlantulajdonosokkal folyamatosan egyeztet a kivitelező.

Gravitációsan csak a térszín feletti építmények köthetők be!

Az építés ideje alatt ideiglenesen korlátozva lehet a gépjárművek ki-, és beállása az ingatlanra, ezért kérnénk, hogy autójával reggel 07:00 óra előtt álljon ki az utcából, ahová délután 17:00 óra után tud visszaállni.

A bekötések kiépítése után a belső hálózattal a gerincvezetékre rácsatlakozni nem lehet, kifejezetten tilos!

A rácsatlakozás időpontjáról külön értesítést fog küldeni az Üzemeltető DMRV Zrt.

A munkálatokkal kapcsolatos esetleges egyéni bejelentést az alábbi telefonszámon lehet megtenni:

Kozma Péter (+36 20 474 0309), M-E 2020 Konzorcium

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.

Tájékoztatás dömösi átemelők felújításáról

Közlemény

Tájékoztatás kismarosi átemelők felújításáról

Közlemény

Tájékoztatás kosdi átemelők felújításáról

Közlemény

Tájékoztatás nagymarosi átemelők felújításáról

Közlemény

Tájékoztatás váci átemelők felújításáról

Közlemény

Sajtónyilvános rendezvény – Félidőben a Váci Szennyvíztisztító telep fejlesztése, korszerűsítése

Vác, 2019.10.03

Közlemény

Útburkolat helyreállítása – Vác, Attila u.

Közlemény

Értesítés Attila u. kamerás vizsgálatáról

Közlemény

Sajtónyilvános projekt záró rendezvény

Időpont: 2023.11.22.

Helyszín: Vác, Madách Imre Művelődési Központ és Váci Szennyvíztisztító telep

Program: A megvalósult projekt bemutatása, a korszerűsített telep átadása.

Információs anyag

Kapcsolat

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., Telefon: 06-27-511-500, E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu