A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű-ellátása

PROJEKT-TÁJÉKOZTATÓ
A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű-ellátása

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs terület fejlesztését 100%-os hazai költségvetési támogatásból valósítja meg a 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat alapján 32.254.575.648,- Ft értékben. A víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a DMRV Zrt. között létrejött Támogatási Szerződés 2021.08.02-án került aláírásra. A projektet a 323/2020 (VII.1.) Korm. határozat kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította. A megvalósításban közreműködő partner a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárást az M-E 2020 Konzorcium nyerte, melynek tagjai a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

A terület víziközmű-ellátása során az alábbi főművi fejlesztéseket kerülnek megvalósításra:

Ivóvíz ellátás: Az igényelt ivóvízmennyiség biztosításához újonnan létesülő felszíni vízkivételi mű és a hozzá tartozó ivóvíz tisztítási technológia, a továbbításához ivóvíz távvezeték építése szükséges.

Ipari vízellátás: Az I. ütemben a Vác, Déli és Forte ipari vízbázisok és a vízbázis területén meglévő ipari vízellátó hálózat rekonstrukciója fog megtörténni, valamint az ipari víz továbbításához szükséges ipari víz távvezeték épül meg. A kutak vízminősége – a nitrogénformákat leszámítva - kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott (201/2001. (X.25.) Korm. rendelet) követelményeket. A későbbiekben a felszíni vízhez tartozó iparivíz tisztítási technológia is kiépül.
Hangsúlyozzuk, hogy az ivóvíz és az ipari víz közművei egymástól függetlenek, a vizek egymással nem keverednek, sem a vízműtelepen, sem a távvezetékekben. Nem kerülhet továbbá a meglévő vízbázis kútjaiból sem az ott termelt víz az ivóvízhálózatba.

Kommunális szennyvízelvezetés és tisztítás: Az ipari park kommunális szennyvizei a meglévő távvezetéken keresztül jutnak el a váci szennyvíztisztító telepre, melynek fejlesztése során - KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú projekt - a keletkező szennyvízmennyiség már figyelembe lett véve.

Ipari szennyvízelvezetés és tisztítás: A gödi ipari területen keletkező előtisztított ipari szennyvizek elvezetése – a kommunális szennyvizektől elkülönülten – új ipari szennyvíztávvezeték építésével fog megvalósulni. Az előtisztított ipari szennyvizek fogadása, kezelése a meglévő váci szennyvíztisztító telep mellett, a 4555 helyrajzi számon létesülő új szennyvíztisztító telepen fog megtörténni.

Az ivó- és ipari víz, valamint ipari szennyvíz távvezetékek nyomvonala Göd, Sződliget és Vác települések bel- és külterületi részét fogja érinteni. Kialakításuknál az egyik fő tervezési szempont azok közterületeken történő vezetése. A távvezetékek építése a jelenleg rendelkezésre álló legkorszerűbb csőanyagokból illetve technológia alkalmazásával valósul meg a legnagyobb üzembiztonságot biztosítva. Ezáltal a nyomvonal mentén esetlegesen előforduló, meghibásodásokból eredő károk kockázata minimalizálható.

A távvezetékek eredeti tervezett nyomvonala keresztülhalad Göd, Nevelek településrészen, melynek szennyvízelvezetése egy független, különálló - KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószámú – projekt.

Jelenleg a vízjogi engedélyezési tervek készítése van folyamatban, mely során a tervezők bevonásával a Nevelek településrészt elkerülő, alternatív nyomvonal lehetőségének vizsgálata is zajlik. A teljes projekt befejezése 2024. tavaszára várható. A beruházás megvalósításával meglévő felhasználóink ellátásbiztonsága nem sérül, a meglévő kapacitások továbbra is teljes mértékben rendelkezésre fognak állni.

A DMRV Zrt. több, mint 80 éves történelme során mindent megtett a térség vízigényének legmagasabb színvonalú kiszolgálása, valamint a környezettudatos szennyvízelvezetése-és tisztítása érdekében. Az ivóvíz minősége minden ellátott településen kifogástalan és a jövőben is az lesz. Társaságunk küldetése a működtetésében lévő víziközművek felelősségteljes, fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel az ellátott felhasználóinak érdekeire, valamint a környezet védelmére.

DMRV Zrt

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű-ellátása
captcha
* kötelező mezők