Alapszolgáltatás díjösszetevői

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 74. § (2) bekezdés 3. alpontja alapján a miniszter fogja rendeletben megállapítani a víziközműszolgáltatási díjait és azok kezdő időpontját. Amíg a fenti rendelet nem lép hatályba Társaságunk a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjakat alkalmazhatja.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra, a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelete szerint Társaságunk által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai:

Lakossági díjak:

Ivóvíz Csatorna
Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap
Fogyasztási díj
(Ft/m 3 )
Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj
(Ft/m 3 )
252 216,90 297 261

Nem lakossági díjak:

Ivóvíz Csatorna
Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 ) Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 )
13-20 280 241 13-20 330 290
25-30 840 25-30 990
45-50 2.520 45-50 2.970
65-100 7.560 65-100 8.910
150-200 22.680 150-200 26.730

Rezsicsökkentett intézményi díjak:

Ivóvíz Csatorna
Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 ) Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 )
13-20 252 216,9 13-20 297 261
25-30 756 25-30 891
45-50 2.268 45-50 2.673
65-100 6.804 65-100 8.019
150-200 20.412 150-200 24.057

Állami tulajdonú víziközműből közműves vízszolgáltatást végző gazdálkodó szervezeteknek közüzemi szolgáltatásra átadott és átvett ivóvíz legmagasabb átadási díja:

Átadó vízmű és vízbázis Átadott mennyiség
(ezer m3)
Ivóvízátadási díj
(Ft/m3)
Átvevő vízmű
Észak Dunántúli Vízmű Zrt.      
- Dorogtérségi 150-ig 240 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
  150 felett 120  
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.      
- kerepestarcsai 100-ig 318 Szilasvíz Kft.
  100 felett 159  

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei:

1.   beépített ingatlanok (telkek)  
  1.1 udvari csappal 40 l/fő/nap
  1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vizcsappal 60 l/fő/nap
  1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli vízöblíteéses WC-vel 75 l/fő/nap
  1.4 épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal 65 l/fő/nap
  1.5 mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap
  1.6 épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap
  1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap
  1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap
  1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/főnap
2.   házikert locsolás  
    az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével 1 l/m2/nap
3.   gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
4.   állatállomány itatása számosállatokként 40 l/db/nap
5.   Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap
6.   a személyi tulajdonban álló - Vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május - szeptember hónapokra) kell az ivóvíz és csatornadíjat felszámítani  

Alapszolgáltatások díjösszetevői:
A Vksztv. 63. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani. Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni. A részletszabályokat a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet tartalmazza. Az alap- és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként kell megfizetni.

A díjrendszer lényege az, hogy szolgáltatásért fogyasztási helyenként (lakásonként és elkülönült fogyasztási helyenként) minden fogyasztó állandó nagyságú havi rendelkezésre állási alapdíjat (állandó díjat) és a szolgáltatás igénybevételének arányában köbméterenként számított változó díjat fizet.

Amennyiben az Ön fogyasztási helyén a víziközmű tulajdonviszonyok miatt a víz- és csatornaszolgáltatás díjai közül valamelyik nem a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet hatálya alá tartozik, úgy az illetékes önkormányzat, mint árhatóság által 2011. évre megállapított díj szerepel a számlán.

Számláinkon továbbra is szerepel a 2004-ben bevezetett vízterhelési díj, amely nem része a szolgáltatási díjnak, az állami adóhatóság részére kell befizetnünk. A vízterhelési díj áthárításának módjára a 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet a következők szerint rendelkezik: „A vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző - ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző közszolgáltatót is - az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.”

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2022.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2022.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
7:00 - 19:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Alapszolgáltatás díjösszetevői
captcha
* kötelező mezők