Alapszolgáltatás díjösszetevői

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 74. § (2) bekezdés 3. alpontja alapján a miniszter fogja rendeletben megállapítani a víziközműszolgáltatási díjait és azok kezdő időpontját. Amíg a fenti rendelet nem lép hatályba Társaságunk a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjakat alkalmazhatja.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra, a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelete szerint Társaságunk által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai:

Lakossági díjak:

Ivóvíz Csatorna
Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap
Fogyasztási díj
(Ft/m 3 )
Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj
(Ft/m 3 )
252 216,90 297 261

Nem lakossági díjak:

Ivóvíz Csatorna
Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 ) Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 )
13-20 280 241 13-20 330 290
25-30 840 25-30 990
45-50 2.520 45-50 2.970
65-100 7.560 65-100 8.910
150-200 22.680 150-200 26.730

Rezsicsökkentett intézményi díjak:

Ivóvíz Csatorna
Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 ) Bekötési vízmérő átmérője (mm) Alapdíj, fogyasztási
helyenként (Ft/hónap)
Fogyasztási díj(Ft/m 3 )
13-20 252 216,9 13-20 297 261
25-30 756 25-30 891
45-50 2.268 45-50 2.673
65-100 6.804 65-100 8.019
150-200 20.412 150-200 24.057

Állami tulajdonú víziközműből közműves vízszolgáltatást végző gazdálkodó szervezeteknek közüzemi szolgáltatásra átadott és átvett ivóvíz legmagasabb átadási díja:

Átadó vízmű és vízbázis Átadott mennyiség
(ezer m3)
Ivóvízátadási díj
(Ft/m3)
Átvevő vízmű
Észak Dunántúli Vízmű Zrt.      
- Dorogtérségi 150-ig 240 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
  150 felett 120  
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.      
- kerepestarcsai 100-ig 318 Szilasvíz Kft.
  100 felett 159  

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei:

1.   beépített ingatlanok (telkek)  
  1.1 udvari csappal 40 l/fő/nap
  1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vizcsappal 60 l/fő/nap
  1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli vízöblíteéses WC-vel 75 l/fő/nap
  1.4 épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal 65 l/fő/nap
  1.5 mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap
  1.6 épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap
  1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap
  1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap
  1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/főnap
2.   házikert locsolás  
    az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével 1 l/m2/nap
3.   gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
4.   állatállomány itatása számosállatokként 40 l/db/nap
5.   Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap
6.   a személyi tulajdonban álló - Vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május - szeptember hónapokra) kell az ivóvíz és csatornadíjat felszámítani  

Alapszolgáltatások díjösszetevői:
A Vksztv. 63. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani. Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni. A részletszabályokat a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet tartalmazza. Az alap- és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként kell megfizetni.

A díjrendszer lényege az, hogy szolgáltatásért fogyasztási helyenként (lakásonként és elkülönült fogyasztási helyenként) minden fogyasztó állandó nagyságú havi rendelkezésre állási alapdíjat (állandó díjat) és a szolgáltatás igénybevételének arányában köbméterenként számított változó díjat fizet.

Amennyiben az Ön fogyasztási helyén a víziközmű tulajdonviszonyok miatt a víz- és csatornaszolgáltatás díjai közül valamelyik nem a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet hatálya alá tartozik, úgy az illetékes önkormányzat, mint árhatóság által 2011. évre megállapított díj szerepel a számlán.

Számláinkon továbbra is szerepel a 2004-ben bevezetett vízterhelési díj, amely nem része a szolgáltatási díjnak, az állami adóhatóság részére kell befizetnünk. A vízterhelési díj áthárításának módjára a 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet a következők szerint rendelkezik: „A vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző - ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző közszolgáltatót is - az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.”

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Alapszolgáltatás díjösszetevői
captcha
* kötelező mezők