Fogyasztóvédelem

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a felhasználó köteles a fennálló közüzemi szolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos mindennemű panaszával a hatósági eljárását megelőzően – igazolható módon – DMRV Zrt-hez fordulni.

Illetékes Hatóság:

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Székhely: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Pf: 173.
Telefonszám: +36 (34) 309-303
E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Székhely: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf. 308
Telefonszám: +36-32-511-116
E-mail: : fogyved@nograd.gov.hu

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya
Székhely: 1072 Budapest, Nagy Diófa u.10-12.
Levelezési cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u.10-12.
Telefonszám: +36-1-459 4843
E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf.: 89
Központi telefonszám: +36-1-459-7777; Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 459 7740; Zöld szám: +36 80 205 386
E-mail:mekh@mekh.hu, ugyfelszolgalat@mekh.hu

A víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében az alábbiak kivételével a Hivatal jár el:

  • Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemről szóló törvényt (a továbbiakban: Fgytv.) kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági felhasználó az Fgytv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.
  • A felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság eljárására az Fttv.-ben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági felhasználó az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Az előzőekben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

2012. július 29. napjától kezdődően fogyasztónak minősül és ezáltal a testületekhez fordulhat az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (8) bekezdése alapján a panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A törvényi előírásnak megfelelően Társaságunk a panasz elutasítása esetén válaszlevelében tájékoztatja a felhasználóit az illetékes hatóság és békéltető testület törvényben előírt elérhetőségeiről.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az illetékes békéltető testületek elérhetőségei az egyes testületek honlapjai segítségével kerültek feltöltésre.

Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések

Bővebben itt tájékozódhatnak lakhelyük, tartózkodási helyük szerinti békéltető testület elérhetőségeiről!

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Fogyasztóvédelem
captcha
* kötelező mezők