Ivóvíz és szennyvíz bekötés létesítése

A BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉNEK ALAPFELTÉTELEI:

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti (a továbbiakban: igénybejelentés).

Amennyiben a kezdeményező nem az ingatlan tulajdonosa, szükség van a TULAJDONOS(OK) írásbeli engedélyére, illetve hozzájárulására.

Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető.

Az igénybejelentésben a bejelentő közli:

 • a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,
 • nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,
 • a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem azonos a bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és
 • a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

Az igénybejelentést a víziközmű-szolgáltató az alábbiak szerint vizsgálja:

 • a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását,
 • a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását,
 • a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit,
 • üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.

A víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja, ha

 • a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
 • bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
 • a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei,
 • az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.

Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítése szükséges, valamint a bekötővezetéket külön bekötési vízmérővel kell ellátni.

E tájékoztatás keretében a víziközmű-szolgáltató:

 • megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét,
 • megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, és
 • meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki feltételeit.

Ha a bejelentő az előírtak teljesítését vállalja,

 • gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról és
 • benyújtja a viziközmű-törzshálózat csatlakozásához szükséges tervdokumentációt.

Ha a benyújtott terv a mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a benyújtását követően írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.

Az engedélyezett tervdokumentációt követően a víziközmű-törzshálózat csatlakozásának költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve 2011. évi CCIX. törvény 55/H.§ (1) bekezdésében foglalt díjtételeket.

Amennyiben a víziközmű-törzshálózatra csatlakozást nem társaságunk végzi, az igénybejelentővel és az általa megbízott vízszerelővel a DMRV Zrt. együttműködik.

A DMRV Zrt. hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, a tudomásszerzést követő 5 napon belül írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik és a víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs.

Részletes tájékoztatók, nyomtatványok megtekintéséhez kattintson ide: Ü72001, Ü72002, Ü72023, Ü72022, Ü72024, Ü72057

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Ivóvíz és szennyvíz bekötés létesítése
captcha
* kötelező mezők