Mellékvízmérők beépítése

MELLÉKVÍZMÉRŐ-nek minősülnek és ennek megfelelően kezelendők

  • a többlakásos LAKÓÉPÜLET [így például TÁRSASHÁZ] lakásainak vagy egyéb helyiségeinek elkülönített ivóvíz fogyasztását mérő vízmérők [amelyek a vízhasználó tulajdonát képezik]
  • a csatlakozó vezetékhálózat egyes ingatlanainak, az elkülönített ivóvíz fogyasztását mérő vízmérők [amelyek a vízhasználó tulajdonát képezik]
  • valamint a többlakásos lakóépületben lévő HŐKÖZPONTOK ivóvíz minőségű hidegvíz fogyasztását mérő vízmérő, amennyiben a bekötési vízmérő utáni házi ivóvízhálózaton van telepítve
  • locsolási célú mellékvízmérők.

A MELLÉKVÍZMÉRŐK BEÉPÍTÉSE esetén sem változik meg az ivóvíz szolgáltatási pont, amely ebben az esetben is az ivóvíz bekötővezetéknek a bekötési vízmérő szerinti FELHASZNÁLÓ felőli végpontja.

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele:

  • az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
  • a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a DMRV Zrt. által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása,
  • a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási szerződés megléte,
  • a bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása,
  • a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt határidejű számlatartozása a DMRV Zrt. felé és ilyet társaságunk az adott elkülönített felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyilván,
  • víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés társaságunk felé történő igazolása

A mellékvízmérők a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyolc évig tekinthetőek hitelesnek. Erről a 1991. évi XLV.. Mérésügyi Törvény és az ezt kiegészítő a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet rendelkezik. A Törvény betartása mind az ivóvíz-szolgáltatók, mind a felhasználók számára kötelező. A mellékmérő cseréjéről a felhasználónak (a vízmérő tulajdonosának), kell gondoskodnia.

Kivételt képez a saját kútra felszerelt házi ivóvízhálózat tartozékát képező vízmérő, amely nem bekötési és nem mellékvízmérő. A hitelesítéséről (8 év) a felhasználó gondoskodik saját költségén.

Az írásbeli tájékoztatók megtekintéséhez kattintson ide: Ü72009

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Mellékvízmérők beépítése
captcha
* kötelező mezők